Olika besvär

Vi lever i ett ständigt digitalt brus och vi är alltid tillgängliga. Idag upplever vi alla globaliseringens, urbaniseringens och digitaliseringens explosionsartade kraft och snabbhet på teknik och utveckling som tyvärr ofta leder ofta till stress och värk genom att vi ställer allt högre krav på oss själva, vi kämpar med balansen mellan arbete och familjeliv och allt som oftast har vi för lite tid till återhämtning. Vi har svårt att förstå varför vi inte orkar.
Våra hjärnor idag ser likadana ut som de gjorde på stenåldern men skillnaden är att vi tar in lika mycket information under en dag, som det tog stenåldersmannen att erövra under en hel livstid (Währborg 2009, s.27).
 

Vårt stillasittande klimat leder till att 80 % av västvärldens befolkning kommer någon gång att drabbas av besvär i nacke, axlar och ländrygg. Men de flesta av dessa kommer att kunna bli av med sina besvär om de får rätt ergonomiska förutsättningar, avlastning och individanpassade träningsprogram (FYSS 2017, s.561).

Läs mer om olika typer av bevär under respektive flik. 

För en god rygghälsa bör man förbygga framtida besvär genom bra avlastning, träning och återhämtning.